Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -15
Driftsresultat -13 -15
Resultat før skatt -13 -14
Årsresultat -79 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 016 1 320
Sum gjeld 2 932 2 932
Sum egenkapital -221 -673
Sum egenkapital og gjeld 2 711 2 259
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Utvikling AS
Orgnummer 990 337 578
Telefon (+47) 02610
Telefaks (+47) 35 56 96 01
E-post post@sb1telemark.no
Besøksadresse Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn
Postadresse Postboks 188, 3901 Porsgrunn

Nøkkelpersoner