Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -15 -27
Driftsresultat -15 -27
Resultat før skatt -14 -22
Årsresultat -10 -73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 320 1 354
Sum gjeld 2 932 5 232
Sum egenkapital -673 -1 308
Sum egenkapital og gjeld 2 259 3 925
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T T Utvikling AS
Orgnummer 990 337 578
Telefon (+47) 02610
Telefaks (+47) 35 56 96 01
E-post post@sb1telemark.no
Besøksadresse Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn
Postadresse Postboks 188, 3901 Porsgrunn

Nøkkelpersoner