Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -25 -75
Driftsresultat -25 -75
Resultat før skatt 6 -48
Årsresultat 6 -48
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 173 115
Sum gjeld 0 5
Sum egenkapital 2 296 2 290
Sum egenkapital og gjeld 2 297 2 294
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Direktør N Ryggs Fond
Orgnummer 990 404 852
Telefon (+47) 22 31 60 00
Besøksadresse c/o Norges Bank, 0107 Oslo
Postadresse Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Nøkkelpersoner