Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 15
Sum driftskostnader -43 -27
Driftsresultat -43 -13
Resultat før skatt 3 -273
Årsresultat 3 -273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 71
Sum gjeld 84 216
Sum egenkapital 2 338 2 335
Sum egenkapital og gjeld 2 422 2 551
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Direktør N Ryggs Fond
Orgnummer 990 404 852
Telefon (+47) 22 31 60 00
Besøksadresse c/o Norges Bank, 0107 Oslo
Postadresse Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo

Nøkkelpersoner