Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 20
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 20 20
Sum egenkapital og gjeld 20 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eide Y AS
Orgnummer 990 537 437
Telefon (+47) 916 33 244
Mobiltelefon (+47) 916 33 244
Besøksadresse Krystallveien 18, 9408 Harstad
Postadresse Krystallveien 18, 9408 Harstad

Nøkkelpersoner