Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -6
Driftsresultat -3 -6
Resultat før skatt -3 -6
Årsresultat -3 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 23 26
Sum gjeld 3 3
Sum egenkapital 20 23
Sum egenkapital og gjeld 23 26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eide Y AS
Orgnummer 990 537 437
Telefon (+47) 916 33 244
Mobiltelefon (+47) 916 33 244
Besøksadresse Krystallveien 18, 9408 Harstad
Postadresse Krystallveien 18, 9408 Harstad

Nøkkelpersoner