Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -12 -12
Driftsresultat -12 -12
Resultat før skatt 1 964 219
Årsresultat 1 959 219
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 226 535
Sum gjeld 5 1
Sum egenkapital 3 797 2 108
Sum egenkapital og gjeld 3 803 2 109
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S Og S AS
Orgnummer 990 546 541
E-post sverrabb@online.no
Postadresse c/o Sverre Ingmar Rabben , 5392 Storebø

Nøkkelpersoner