Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 150
Sum driftskostnader -28 -42
Driftsresultat -28 108
Resultat før skatt 560 550
Årsresultat 560 547
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 693 639
Sum gjeld 1 504
Sum egenkapital 2 264 1 704
Sum egenkapital og gjeld 2 265 2 208
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S Og S AS
Orgnummer 990 546 541
E-post sverrabb@online.no
Postadresse c/o Sverre Ingmar Rabben , 5392 Storebø

Nøkkelpersoner