Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 097 1 042
Sum driftskostnader -1 010 -920
Driftsresultat 87 122
Resultat før skatt 92 132
Årsresultat 69 94
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 384 13
Omløpsmidler 652 950
Sum gjeld 219 215
Sum egenkapital 817 748
Sum egenkapital og gjeld 1 036 963
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H Prosjektassistanse AS
Orgnummer 990 602 115
Telefon (+47) 992 24 989
Mobiltelefon (+47) 415 24 373
Besøksadresse Myren 28, 3718 Skien
Postadresse Myren 28, 3718 Skien

Nøkkelpersoner