Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 608 2 170
Sum driftskostnader -1 120 -1 736
Driftsresultat 488 433
Resultat før skatt 499 436
Årsresultat 375 319
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 226 292
Omløpsmidler 1 632 1 241
Sum gjeld 598 398
Sum egenkapital 1 261 1 136
Sum egenkapital og gjeld 1 858 1 533
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H Prosjektassistanse AS
Orgnummer 990 602 115
Telefon (+47) 992 24 989
Mobiltelefon (+47) 415 24 373
Besøksadresse Myren 28, 3718 Skien
Postadresse Myren 28, 3718 Skien

Nøkkelpersoner