Nøkkeltall 2007 2006
Sum driftsinntekter 196 180
Sum driftskostnader -100 -119
Driftsresultat 96 61
Resultat før skatt 94 56
Årsresultat 94 56
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2007 2006
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 131 61
Sum gjeld 28 53
Sum egenkapital 103 8
Sum egenkapital og gjeld 131 61
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Nordahl Bruns Gate 10 B
Orgnummer 990 649 936
E-post sigrid.stretkvern@ringnes.no
Besøksadresse Nordahl Bruns gate 10 B, 0165 Oslo
Postadresse Nordahl Bruns gate 10 B, 0165 Oslo

Nøkkelpersoner