Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -34 -38
Driftsresultat -34 -38
Resultat før skatt 2 041 2 963
Årsresultat 2 006 2 899
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 076 7 090
Sum gjeld 2 058 78
Sum egenkapital 84 228 89 222
Sum egenkapital og gjeld 86 285 89 299
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Solhav Invest X AS
Orgnummer 990 654 077
Besøksadresse Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn
Postadresse Postboks 130, 4297 Skudeneshavn

Nøkkelpersoner