Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -33 -33
Driftsresultat -33 -33
Resultat før skatt -5 091 -70 673
Årsresultat -5 085 -70 671
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 243 2 028
Sum gjeld 5 14
Sum egenkapital 8 472 13 557
Sum egenkapital og gjeld 8 477 13 571
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Solhav Invest X AS
Orgnummer 990 654 077
Besøksadresse Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn
Postadresse Postboks 130, 4297 Skudeneshavn

Nøkkelpersoner