Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -26
Driftsresultat -23 -26
Resultat før skatt 954 -74
Årsresultat 954 -74
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 765 3 811
Sum gjeld 326 326
Sum egenkapital 4 439 3 485
Sum egenkapital og gjeld 4 765 3 811
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E Og E Invest AS
Orgnummer 990 722 889
Besøksadresse Bjørkåsveien 3, 4520 Lindesnes
Postadresse c/o Egil Øidne Bjørkåsveien 3, 4520 Lindesnes

Nøkkelpersoner