Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -31 -29
Driftsresultat -31 -29
Resultat før skatt 45 630
Årsresultat 45 630
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 885 3 840
Sum gjeld 326 326
Sum egenkapital 3 559 3 514
Sum egenkapital og gjeld 3 885 3 840
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E Og E Invest AS
Orgnummer 990 722 889
Besøksadresse Bjørkåsveien 3, 4520 Lindesnes
Postadresse c/o Egil Øidne Bjørkåsveien 3, 4520 Lindesnes

Nøkkelpersoner