Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -9
Driftsresultat -9 -9
Resultat før skatt -9 711
Årsresultat -9 710
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 20 791
Sum gjeld 2 764
Sum egenkapital 2 098 2 107
Sum egenkapital og gjeld 2 100 2 870
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Lab Invest AS
Orgnummer 990 796 467
Telefon (+47) 51 74 16 14
Telefaks (+47) 51 78 66 01
Mobiltelefon (+47) 911 42 687
Besøksadresse Elgvegen 2, 4100 Jørpeland
Postadresse Elgvegen 2, 4100 Jørpeland

Nøkkelpersoner