Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -9
Driftsresultat -9 -9
Resultat før skatt 71 431
Årsresultat 73 430
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 89 447
Sum gjeld 2 432
Sum egenkapital 2 167 2 094
Sum egenkapital og gjeld 2 169 2 527
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Lab Invest AS
Orgnummer 990 796 467
Telefon (+47) 51 74 16 14
Telefaks (+47) 51 78 66 01
Mobiltelefon (+47) 911 42 687
Besøksadresse Elgvegen 2, 4100 Jørpeland
Postadresse Elgvegen 2, 4100 Jørpeland

Nøkkelpersoner