Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -9 -9
Driftsresultat -9 -9
Resultat før skatt 667 429
Årsresultat 663 428
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 678 1 043
Sum gjeld 667 3
Sum egenkapital 2 090 2 078
Sum egenkapital og gjeld 2 758 2 081
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Q Lab Invest AS
Orgnummer 990 796 467
Telefon (+47) 51 74 16 14
Telefaks (+47) 51 78 66 01
Mobiltelefon (+47) 911 42 687
Besøksadresse Elgvegen 2, 4100 Jørpeland
Postadresse Elgvegen 2, 4100 Jørpeland

Nøkkelpersoner