Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter -472 0
Sum driftskostnader 0 -137
Driftsresultat -472 -137
Resultat før skatt -472 -137
Årsresultat -472 -137
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Equipments Ltd
Orgnummer 991 005 323
Besøksadresse Vardeveien 80, 2020 Skedsmokorset
Postadresse Vardeveien 80, 2020 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner