Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter -41 -532
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat -41 -532
Resultat før skatt -41 -532
Årsresultat -41 -532
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Equipments Ltd
Orgnummer 991 005 323
Besøksadresse Vardeveien 80, 2020 Skedsmokorset
Postadresse Vardeveien 80, 2020 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner