Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -57 49
Driftsresultat -57 49
Resultat før skatt -57 49
Årsresultat -57 49
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T&t Equipments Ltd
Orgnummer 991 005 323
Besøksadresse Vardeveien 80, 2020 Skedsmokorset
Postadresse Vardeveien 80, 2020 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner