Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 997 1 997
Sum driftskostnader -817 -601
Driftsresultat 1 180 1 396
Resultat før skatt 522 567
Årsresultat 381 436
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 16 103 16 628
Omløpsmidler 2 440 1 737
Sum gjeld 15 590 15 793
Sum egenkapital 2 953 2 572
Sum egenkapital og gjeld 18 542 18 364
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rigedalen 45 F AS
Orgnummer 991 009 507
Besøksadresse Rigedalen 45 F, 4626 Kristiansand S
Postadresse Rigedalen 45 F, 4626 Kristiansand S

Nøkkelpersoner