Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 997 1 997
Sum driftskostnader -1 079 -628
Driftsresultat 918 1 369
Resultat før skatt 548 919
Årsresultat 444 735
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 18 645 15 578
Omløpsmidler 1 349 2 351
Sum gjeld 15 862 14 241
Sum egenkapital 4 132 3 687
Sum egenkapital og gjeld 19 993 17 929
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rigedalen 45 F AS
Orgnummer 991 009 507
Besøksadresse Rigedalen 45 F, 4626 Kristiansand S
Postadresse Rigedalen 45 F, 4626 Kristiansand S

Nøkkelpersoner