Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 013 1 506
Sum driftskostnader -267 -491
Driftsresultat 1 747 1 015
Resultat før skatt 1 732 1 003
Årsresultat 1 732 1 003
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 406 273
Sum gjeld 165 192
Sum egenkapital 241 82
Sum egenkapital og gjeld 406 273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Totland Thea W Advokat
Orgnummer 991 085 483
Telefon (+47) 900 14 075
Telefaks (+47) 22 70 24 47
Mobiltelefon (+47) 900 14 075
E-post thea@totland.no
Hjemmeside www.totland.no
Besøksadresse Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Postadresse Postboks 156 Vinderen, 0319 Oslo

Nøkkelpersoner