Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 465 1 316
Sum driftskostnader -570 -257
Driftsresultat 895 1 058
Resultat før skatt 880 1 051
Årsresultat 880 1 051
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 336 193
Sum gjeld 260 154
Sum egenkapital 76 39
Sum egenkapital og gjeld 336 193
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Totland Thea W Advokat
Orgnummer 991 085 483
Telefon (+47) 900 14 075
Telefaks (+47) 22 70 24 47
Mobiltelefon (+47) 900 14 075
E-post thea@totland.no
Hjemmeside www.totland.no
Besøksadresse Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Postadresse Postboks 156 Vinderen, 0319 Oslo

Nøkkelpersoner