Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 103 2 822
Sum driftskostnader -2 855 -3 790
Driftsresultat 248 -968
Resultat før skatt 434 -147
Årsresultat 411 -201
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 26 11
Omløpsmidler 2 038 2 620
Sum gjeld 2 250 3 239
Sum egenkapital 315 -96
Sum egenkapital og gjeld 2 565 3 143
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dahl Ø Byggfirma AS
Orgnummer 991 085 688
Telefon (+47) 994 88 261
Mobiltelefon (+47) 994 88 261
E-post oystad@start.no
Hjemmeside www.dahlbyggfirma.no/
Besøksadresse Fjellvegen 12, 4517 Mandal
Postadresse Fjellvegen 12, 4517 Mandal

Nøkkelpersoner