Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 115 118
Sum driftskostnader -99 -133
Driftsresultat 16 -14
Resultat før skatt 20 -10
Årsresultat 20 -10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 99 101
Sum gjeld 7 29
Sum egenkapital 92 72
Sum egenkapital og gjeld 99 101
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rundeskogen V Sameiet
Orgnummer 991 174 583
Telefon (+47) 02333
Telefaks (+47) 51 58 48 81
E-post hetland@obos.no
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse v/OBOS ROGALAND Langflåtveien 29, 4017 Stavanger
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner