Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 118 114
Sum driftskostnader -133 -119
Driftsresultat -14 -5
Resultat før skatt -10 -1
Årsresultat -10 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 101 88
Sum gjeld 29 5
Sum egenkapital 72 83
Sum egenkapital og gjeld 101 88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rundeskogen V Sameiet
Orgnummer 991 174 583
Telefon (+47) 02333
Telefaks (+47) 51 58 48 81
E-post hetland@obos.no
Hjemmeside www.obos.no
Besøksadresse v/OBOS ROGALAND Langflåtveien 29, 4017 Stavanger
Postadresse Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner