Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 724 307
Sum driftskostnader -11 -22
Driftsresultat 713 285
Resultat før skatt 1 603 1 367
Årsresultat 1 425 1 290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 861 2 374
Sum gjeld 3 161 2 100
Sum egenkapital 1 803 378
Sum egenkapital og gjeld 4 964 2 478
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Bin International AS
Orgnummer 991 248 951
Telefon (+47) 996 91 826
E-post ch@ybin.no
Hjemmeside www.ybin.no
Besøksadresse Apalstien 43, 1387 Asker
Postadresse Apalstien 43, 1387 Asker

Nøkkelpersoner