Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 409 1 672
Sum driftskostnader -974 -1 063
Driftsresultat 434 610
Resultat før skatt 436 512
Årsresultat 318 340
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 766 1 574
Sum gjeld 1 600 1 316
Sum egenkapital 289 420
Sum egenkapital og gjeld 1 889 1 737
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Bin International AS
Orgnummer 991 248 951
Telefon (+47) 996 91 826
E-post ch@ybin.no
Hjemmeside www.ybin.no
Besøksadresse Apalstien 43, 1387 Asker
Postadresse Apalstien 43, 1387 Asker

Nøkkelpersoner