Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 994 1 763
Sum driftskostnader -930 -885
Driftsresultat 1 064 879
Resultat før skatt 1 502 996
Årsresultat 1 260 793
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 156 5 879
Sum gjeld 2 462 2 688
Sum egenkapital 4 700 3 900
Sum egenkapital og gjeld 7 162 6 588
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Bin International AS
Orgnummer 991 248 951
Telefon (+47) 996 91 826
E-post ch@ybin.no
Hjemmeside www.ybin.no
Besøksadresse Apalstien 43, 1387 Asker
Postadresse Apalstien 43, 1387 Asker

Nøkkelpersoner