Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 353 1 291
Sum driftskostnader -1 204 -1 240
Driftsresultat 149 50
Resultat før skatt -2 26
Årsresultat -1 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 8 547 1 450
Omløpsmidler 707 91
Sum gjeld 9 071 1 356
Sum egenkapital 184 185
Sum egenkapital og gjeld 9 254 1 541
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kvasnes H & H Trevarefabrikk
Orgnummer 991 292 004
Telefon (+47) 70 15 86 80
Telefaks (+47) 70 14 85 60
Besøksadresse Myrlandsvegen 5, 6020 Ålesund
Postadresse Myrlandsvegen 5, 6020 Ålesund

Nøkkelpersoner