Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 867 992
Sum driftskostnader -847 -1 017
Driftsresultat 20 -25
Resultat før skatt 26 -20
Årsresultat 19 -15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 166 177
Omløpsmidler 158 204
Sum gjeld 266 348
Sum egenkapital 75 56
Sum egenkapital og gjeld 341 405
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kvasnes H & H Trevarefabrikk
Orgnummer 991 292 004
Telefon (+47) 70 15 86 80
Telefaks (+47) 70 14 85 60
Besøksadresse Myrlandsvegen 5, 6020 Ålesund
Postadresse Myrlandsvegen 5, 6020 Ålesund

Nøkkelpersoner