Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 037 902
Sum driftskostnader -967 -881
Driftsresultat 70 22
Resultat før skatt 70 27
Årsresultat 53 19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 193 160
Omløpsmidler 311 212
Sum gjeld 357 287
Sum egenkapital 146 94
Sum egenkapital og gjeld 504 381
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kvasnes H & H Trevarefabrikk
Orgnummer 991 292 004
Telefon (+47) 70 15 86 80
Telefaks (+47) 70 14 85 60
Besøksadresse Myrlandsvegen 5, 6020 Ålesund
Postadresse Myrlandsvegen 5, 6020 Ålesund

Nøkkelpersoner