Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -426 -5
Driftsresultat -426 -5
Resultat før skatt -426 -5
Årsresultat -426 -5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 1 182
Omløpsmidler 969 213
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 968 1 394
Sum egenkapital og gjeld 969 1 395
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø & D Invest AS
Orgnummer 991 356 711
Telefon (+47) 976 84 249
Mobiltelefon (+47) 976 84 249
Besøksadresse Dronningens gate 26, 7011 Trondheim
Postadresse Dronningens gate 26, 7011 Trondheim

Nøkkelpersoner