Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -7
Driftsresultat -6 -7
Resultat før skatt -6 -7
Årsresultat -6 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 182 1 182
Omløpsmidler 218 223
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 1 399 1 405
Sum egenkapital og gjeld 1 400 1 405
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø & D Invest AS
Orgnummer 991 356 711
Telefon (+47) 976 84 249
Mobiltelefon (+47) 976 84 249
Besøksadresse Dronningens gate 26, 7011 Trondheim
Postadresse Dronningens gate 26, 7011 Trondheim

Nøkkelpersoner