Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 522 526
Sum driftskostnader -451 -335
Driftsresultat 71 191
Resultat før skatt 22 140
Årsresultat 16 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 422 1 497
Omløpsmidler 744 807
Sum gjeld 1 299 1 452
Sum egenkapital 867 851
Sum egenkapital og gjeld 2 165 2 304
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Andersensgate 11 A AS
Orgnummer 991 374 833
Telefon (+47) 33 00 30 60
Telefaks (+47) 33 00 30 61
Mobiltelefon (+47) 977 28 198
Besøksadresse C Andersens gate 11 A, 3181 Horten
Postadresse C Andersens gate 11 A, 3181 Horten

Nøkkelpersoner