Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 700 690
Sum driftskostnader -327 -319
Driftsresultat 372 371
Resultat før skatt 342 335
Årsresultat 257 246
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 231 1 326
Omløpsmidler 867 580
Sum gjeld 1 129 1 192
Sum egenkapital 971 714
Sum egenkapital og gjeld 2 099 1 906
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Andersensgate 11 A AS
Orgnummer 991 374 833
Telefon (+47) 33 00 30 60
Telefaks (+47) 33 00 30 61
Mobiltelefon (+47) 977 28 198
Besøksadresse C Andersens gate 11 A, 3181 Horten
Postadresse C Andersens gate 11 A, 3181 Horten

Nøkkelpersoner