Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 686 795
Sum driftskostnader -808 -363
Driftsresultat -122 432
Resultat før skatt -141 412
Årsresultat -110 317
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 022 1 062
Omløpsmidler 690 1 077
Sum gjeld 516 811
Sum egenkapital 1 217 1 328
Sum egenkapital og gjeld 1 733 2 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Andersensgate 11 A AS
Orgnummer 991 374 833
Telefon (+47) 33 00 30 60
Telefaks (+47) 33 00 30 61
Mobiltelefon (+47) 977 28 198
Besøksadresse C Andersens gate 11 A, 3181 Horten
Postadresse C Andersens gate 11 A, 3181 Horten

Nøkkelpersoner