Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 182 1 975
Sum driftskostnader -1 627 -1 719
Driftsresultat 556 257
Resultat før skatt 557 257
Årsresultat 422 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 292 1 913
Omløpsmidler 1 203 534
Sum gjeld 2 127 1 772
Sum egenkapital 368 676
Sum egenkapital og gjeld 2 495 2 447
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Kran AS
Orgnummer 991 380 663
Besøksadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner