Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 725 2 197
Sum driftskostnader -1 651 -1 632
Driftsresultat 74 565
Resultat før skatt 61 503
Årsresultat 45 378
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 535 3 019
Omløpsmidler 1 095 1 317
Sum gjeld 2 705 3 194
Sum egenkapital 925 1 141
Sum egenkapital og gjeld 3 630 4 336
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Kran AS
Orgnummer 991 380 663
Besøksadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner