Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 851 1 789
Sum driftskostnader -1 081 -1 658
Driftsresultat 769 131
Resultat før skatt 769 132
Årsresultat 600 96
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 49
Omløpsmidler 1 117 1 015
Sum gjeld 953 969
Sum egenkapital 255 201
Sum egenkapital og gjeld 1 208 1 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H&h Kran AS
Orgnummer 991 380 663
Besøksadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand
Postadresse c/o Bjørn Hansen AS Industrivegen 51, 4110 Forsand

Nøkkelpersoner