Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -9
Driftsresultat -7 -9
Resultat før skatt -7 1 106
Årsresultat -7 1 104
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 450 459
Sum gjeld 22 23
Sum egenkapital 429 436
Sum egenkapital og gjeld 450 459
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K Eiendom AS
Orgnummer 991 574 166
Telefon (+47) 22 50 64 96
Besøksadresse c/o Martin Nilsson Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo
Postadresse c/o Martin Nilsson Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo

Nøkkelpersoner