Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat -7 -7
Resultat før skatt -7 -7
Årsresultat -7 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 430 444
Sum gjeld 21 29
Sum egenkapital 409 416
Sum egenkapital og gjeld 430 444
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K Eiendom AS
Orgnummer 991 574 166
Telefon (+47) 22 50 64 96
Besøksadresse c/o Martin Nilsson Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo
Postadresse c/o Martin Nilsson Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo

Nøkkelpersoner