Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -862 13
Driftsresultat -862 13
Resultat før skatt -844 81
Årsresultat -844 65
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 370 1 943
Sum gjeld 1 065 1 795
Sum egenkapital -668 176
Sum egenkapital og gjeld 397 1 971
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K Eiendom AS
Orgnummer 991 574 166
Telefon (+47) 22 50 64 96
Besøksadresse c/o Martin Nilsson Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo
Postadresse c/o Martin Nilsson Cort Adelers gate 2, 0254 Oslo

Nøkkelpersoner