Nøkkeltall 2012 2011
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -3
Driftsresultat -28 -3
Resultat før skatt -368 -3
Årsresultat -368 -3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2011
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 7
Sum gjeld -11 -10
Sum egenkapital 11 358
Sum egenkapital og gjeld 0 347
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Y Invest Ltd
Orgnummer 991 756 914
Besøksadresse Haukeveien 34, 1357 Bekkestua
Postadresse Haukeveien 34, 1357 Bekkestua

Nøkkelpersoner