Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 18 0
Sum driftskostnader -48 -620
Driftsresultat -30 -620
Resultat før skatt 20 012 -635
Årsresultat 20 071 -578
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 514 784
Sum gjeld 6 002 2 367
Sum egenkapital 22 235 3 064
Sum egenkapital og gjeld 28 236 5 431
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Capital AS
Orgnummer 991 826 130
Besøksadresse Geilan 13, 7300 Orkanger
Postadresse Geilan 13, 7300 Orkanger

Nøkkelpersoner