Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -60 -111
Driftsresultat -60 -111
Resultat før skatt -60 -120
Årsresultat -44 -89
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 882 2 106
Sum gjeld 38 93
Sum egenkapital 4 270 4 315
Sum egenkapital og gjeld 4 309 4 408
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Capital AS
Orgnummer 991 826 130
Besøksadresse Geilan 13, 7300 Orkanger
Postadresse Geilan 13, 7300 Orkanger

Nøkkelpersoner