Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 143 0
Sum driftskostnader -361 -284
Driftsresultat -218 -284
Resultat før skatt 1 156 1 967
Årsresultat 1 156 1 967
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 5 147 4 736
Omløpsmidler 4 106 6 778
Sum gjeld 2 483 1 125
Sum egenkapital 21 054 22 298
Sum egenkapital og gjeld 23 537 23 422
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Capital AS
Orgnummer 991 826 130
Besøksadresse Geilan 13, 7300 Orkanger
Postadresse Geilan 13, 7300 Orkanger

Nøkkelpersoner