Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 40 -13
Driftsresultat 40 -13
Resultat før skatt 40 -13
Årsresultat -14 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 12 12
Sum gjeld 0 40
Sum egenkapital 12 26
Sum egenkapital og gjeld 12 66
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lien Tom Y Consult
Orgnummer 991 879 099
Telefon (+47) 909 85 744
Mobiltelefon (+47) 909 85 744
E-post to-yn@online.no
Besøksadresse Fredrik Brochs vei 2, 3510 Hønefoss
Postadresse Fredrik Brochs vei 2, 3510 Hønefoss

Nøkkelpersoner