Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 728 13 945
Sum driftskostnader -3 885 -6 225
Driftsresultat 4 843 7 720
Resultat før skatt 4 237 7 782
Årsresultat 2 891 5 602
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 5
Omløpsmidler 6 950 8 791
Sum gjeld 7 115 7 665
Sum egenkapital 111 2 109
Sum egenkapital og gjeld 7 226 9 774
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Consultants AS
Orgnummer 992 041 374
Telefon (+47) 901 39 786
Mobiltelefon (+47) 901 39 786
Besøksadresse Fabrikkveien 9, 4033 Stavanger
Postadresse c/o Triangle Regnskap AS Fabrikkveien 9, 4033 Stavanger

Nøkkelpersoner