Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 531 7 503
Sum driftskostnader -2 561 -3 770
Driftsresultat -30 3 734
Resultat før skatt 764 3 772
Årsresultat 760 2 754
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 688 4 570
Sum gjeld 1 448 4 528
Sum egenkapital 1 100 340
Sum egenkapital og gjeld 2 548 4 868
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Consultants AS
Orgnummer 992 041 374
Telefon (+47) 901 39 786
Mobiltelefon (+47) 901 39 786
Besøksadresse Fabrikkveien 9, 4033 Stavanger
Postadresse c/o Triangle Regnskap AS Fabrikkveien 9, 4033 Stavanger

Nøkkelpersoner