Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -381 -112
Driftsresultat -382 -112
Resultat før skatt -746 -617
Årsresultat -545 -468
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 246 6 385
Omløpsmidler 162 13
Sum gjeld 10 406 8 650
Sum egenkapital -2 146 -1 602
Sum egenkapital og gjeld 8 260 7 048
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt V AS
Orgnummer 992 053 674
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner