Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 921 0
Sum driftskostnader -980 -122
Driftsresultat 941 -122
Resultat før skatt -1 183 -732
Årsresultat -938 -612
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 102 090 60 275
Omløpsmidler 14 704 13 946
Sum gjeld 118 360 77 951
Sum egenkapital 103 -2 759
Sum egenkapital og gjeld 118 463 75 193
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt V AS
Orgnummer 992 053 674
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner