Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -183 -203
Driftsresultat -183 -203
Resultat før skatt -2 011 -2 214
Årsresultat -1 681 -1 924
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 230 562 66 592
Omløpsmidler 7 486 12 848
Sum gjeld 258 524 94 055
Sum egenkapital -12 476 -10 794
Sum egenkapital og gjeld 246 048 83 260
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt Z AS
Orgnummer 992 053 925
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner