Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 22 958 22 256
Sum driftskostnader -4 950 -5 418
Driftsresultat 18 008 16 838
Resultat før skatt 9 367 8 512
Årsresultat 7 307 6 459
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 260 512 263 829
Omløpsmidler 59 395 44 076
Sum gjeld 231 448 225 096
Sum egenkapital 93 635 88 698
Sum egenkapital og gjeld 325 082 313 795
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt Z AS
Orgnummer 992 053 925
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner