Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -308 -1 454
Driftsresultat -309 -1 455
Resultat før skatt -2 138 -4 015
Årsresultat -1 560 -3 000
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 39 272 34 492
Omløpsmidler 77 41
Sum gjeld 51 751 44 797
Sum egenkapital -8 870 -7 310
Sum egenkapital og gjeld 42 880 37 487
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Felt Z AS
Orgnummer 992 053 925
Telefon (+47) 24 14 54 00
Telefaks (+47) 24 14 54 01
Besøksadresse Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Postadresse C/o Anthon B Nilsen Eiendom AS Postboks 74 Sentrum, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner