Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 616 0
Sum driftskostnader -434 -96
Driftsresultat 182 -96
Resultat før skatt 184 -87
Årsresultat 160 -87
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 868 580
Sum gjeld 130 2
Sum egenkapital 738 578
Sum egenkapital og gjeld 868 580
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Così Consult AS
Orgnummer 992 067 977
Telefon (+47) 21 54 56 45
Mobiltelefon (+47) 412 82 477
Besøksadresse Orreveien 5 J, 0789 Oslo
Postadresse Orreveien 5 J, 0789 Oslo

Nøkkelpersoner