Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 760 734
Sum driftskostnader -257 -493
Driftsresultat 502 241
Resultat før skatt 423 164
Årsresultat 330 127
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 880 2 065
Omløpsmidler 727 100
Sum gjeld 1 029 911
Sum egenkapital 1 583 1 253
Sum egenkapital og gjeld 2 612 2 165
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O L Engen Eiendom AS
Orgnummer 992 079 398
Besøksadresse c/o Carigosa AS Gabels gate 14, 0272 Oslo
Postadresse c/o Carigosa AS Gabels gate 14, 0272 Oslo

Nøkkelpersoner