Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 600 600
Sum driftskostnader -282 -273
Driftsresultat 318 327
Resultat før skatt 184 140
Årsresultat 135 105
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 805 2 990
Omløpsmidler 114 67
Sum gjeld 2 263 1 899
Sum egenkapital 656 1 158
Sum egenkapital og gjeld 2 919 3 057
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O L Engen Eiendom AS
Orgnummer 992 079 398
Besøksadresse c/o Carigosa AS Gabels gate 14, 0272 Oslo
Postadresse c/o Carigosa AS Gabels gate 14, 0272 Oslo

Nøkkelpersoner