Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 698 600
Sum driftskostnader -292 -283
Driftsresultat 406 317
Resultat før skatt 306 202
Årsresultat 231 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 435 2 620
Omløpsmidler 17 24
Sum gjeld 1 600 2 025
Sum egenkapital 851 620
Sum egenkapital og gjeld 2 452 2 644
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn O L Engen Eiendom AS
Orgnummer 992 079 398
Besøksadresse c/o Carigosa AS Gabels gate 14, 0272 Oslo
Postadresse c/o Carigosa AS Gabels gate 14, 0272 Oslo

Nøkkelpersoner