Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 306 331
Sum driftskostnader -195 -110
Driftsresultat 111 221
Resultat før skatt 79 189
Årsresultat 57 138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 3 396 3 406
Omløpsmidler 284 522
Sum gjeld 3 245 3 550
Sum egenkapital 437 380
Sum egenkapital og gjeld 3 682 3 929
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gulengveien 45 AS
Orgnummer 992 085 630
Telefon (+47) 77 66 51 30
Telefaks (+47) 77 66 51 35
E-post reidar@teknel.no
Besøksadresse v/Reidar W. Hansen Thyholdtvegen 25, 9010 Tromsø
Postadresse Stakkevollvegen 50, 9010 Tromsø

Nøkkelpersoner