Stiftelsen For Kari W. Jakobsens Underhold

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 57
Sum driftskostnader -10 -8
Driftsresultat 7 49
Resultat før skatt 7 49
Årsresultat 7 49
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 046 4 040
Sum gjeld 4 4
Sum egenkapital 4 043 4 036
Sum egenkapital og gjeld 4 046 4 040
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jakobsen Kari W Underhold Stiftelse
Orgnummer 992 093 021
E-post advenger@online.no
Besøksadresse c/o Asle Enger Frøytunveien 12, 1357 Bekkestua
Postadresse c/o Asle Enger Balchens gate 7, 0265 Oslo

Nøkkelpersoner