Stiftelsen For Kari W. Jakobsens Underhold

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 88 109
Sum driftskostnader -5 -8
Driftsresultat 82 101
Resultat før skatt 82 101
Årsresultat 82 101
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 991 3 917
Sum gjeld 4 13
Sum egenkapital 3 987 3 905
Sum egenkapital og gjeld 3 991 3 917
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jakobsen Kari W Underhold Stiftelse
Orgnummer 992 093 021
E-post advenger@online.no
Besøksadresse c/o Asle Enger Frøytunveien 12, 1357 Bekkestua
Postadresse c/o Asle Enger Balchens gate 7, 0265 Oslo

Nøkkelpersoner