Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 530 543
Sum driftskostnader -136 -224
Driftsresultat 395 319
Resultat før skatt 304 99
Årsresultat 222 45
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 109 2 044
Omløpsmidler 372 767
Sum gjeld 1 622 2 174
Sum egenkapital 859 637
Sum egenkapital og gjeld 2 481 2 811
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D & D Holding AS
Orgnummer 992 116 323
Besøksadresse c/o Kjell Ove Dalseid Dalseidvegen 34, 5722 Dalekvam
Postadresse c/o Kjell Ove Dalseid Dalseidvegen 34, 5722 Dalekvam

Nøkkelpersoner