Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 795 529
Sum driftskostnader -332 -192
Driftsresultat 462 337
Resultat før skatt 407 342
Årsresultat 307 272
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 027 2 057
Omløpsmidler 604 450
Sum gjeld 1 803 1 553
Sum egenkapital 828 1 021
Sum egenkapital og gjeld 2 631 2 575
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D & D Holding AS
Orgnummer 992 116 323
Besøksadresse c/o Kjell Ove Dalseid Dalseidvegen 34, 5722 Dalekvam
Postadresse c/o Kjell Ove Dalseid Dalseidvegen 34, 5722 Dalekvam

Nøkkelpersoner