Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 153 1 974
Sum driftskostnader -1 846 -1 959
Driftsresultat 307 15
Resultat før skatt 275 -39
Årsresultat 174 -52
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 557 848
Omløpsmidler 1 144 833
Sum gjeld 1 120 1 073
Sum egenkapital 582 608
Sum egenkapital og gjeld 1 702 1 681
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T & T Transport AS
Orgnummer 992 140 178
Telefon (+47) 990 91 859
Mobiltelefon (+47) 990 91 859
Postadresse v/Tore Enger , 2270 Flisa

Nøkkelpersoner