Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 197 1 971
Sum driftskostnader -2 007 -1 664
Driftsresultat 191 307
Resultat før skatt 135 310
Årsresultat 83 298
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 139 1 430
Omløpsmidler 1 176 1 093
Sum gjeld 1 654 1 745
Sum egenkapital 660 777
Sum egenkapital og gjeld 2 314 2 523
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T & T Transport AS
Orgnummer 992 140 178
Telefon (+47) 990 91 859
Mobiltelefon (+47) 990 91 859
Postadresse v/Tore Enger , 2270 Flisa

Nøkkelpersoner