Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 578 2 336
Sum driftskostnader -1 605 -1 858
Driftsresultat 972 479
Resultat før skatt 973 472
Årsresultat 896 336
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 018 1 338
Sum gjeld 451 555
Sum egenkapital 1 567 783
Sum egenkapital og gjeld 2 018 1 338
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T & T Transport AS
Orgnummer 992 140 178
Telefon (+47) 990 91 859
Mobiltelefon (+47) 990 91 859
Postadresse v/Tore Enger , 2270 Flisa

Nøkkelpersoner