Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 8 176 9 019
Sum driftskostnader -7 100 -7 369
Driftsresultat 1 076 1 650
Resultat før skatt 1 116 1 689
Årsresultat 815 1 215
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 241 324
Omløpsmidler 4 038 4 614
Sum gjeld 2 213 3 041
Sum egenkapital 2 142 1 927
Sum egenkapital og gjeld 4 355 4 968
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S & S Fuging AS
Orgnummer 992 161 167
Telefon (+47) 400 08 259
Mobiltelefon (+47) 917 65 744
E-post post@ss-fuging.no
Hjemmeside www.ss-fuging.no
Besøksadresse Lyngåsveien 50, 1816 Skiptvet
Postadresse Postboks 99, 1806 Skiptvet

Nøkkelpersoner