Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 073 7 841
Sum driftskostnader -7 529 -7 136
Driftsresultat 1 544 706
Resultat før skatt 1 572 735
Årsresultat 1 179 536
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 213 310
Omløpsmidler 5 159 3 609
Sum gjeld 2 395 1 316
Sum egenkapital 3 006 2 678
Sum egenkapital og gjeld 5 402 3 993
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S & S Fuging AS
Orgnummer 992 161 167
Telefon (+47) 400 08 259
Mobiltelefon (+47) 917 65 744
E-post post@ss-fuging.no
Hjemmeside www.ss-fuging.no
Besøksadresse Lyngåsveien 50, 1816 Skiptvet
Postadresse Postboks 99, 1806 Skiptvet

Nøkkelpersoner