Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 286 164
Sum driftskostnader -205 -264
Driftsresultat 81 -99
Resultat før skatt 57 -134
Årsresultat 57 -134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 066 1 194
Omløpsmidler 174 24
Sum gjeld 673 707
Sum egenkapital 568 511
Sum egenkapital og gjeld 1 240 1 218
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Effekt AS
Orgnummer 992 252 340
Telefon (+47) 23 89 40 00
Telefaks (+47) 23 89 40 01
Mobiltelefon (+47) 982 94 562
E-post mail@arntzendebesche.no
Hjemmeside www.arntzendebesche.no
Besøksadresse Melkeveien 41, 0779 Oslo
Postadresse Melkeveien 41, 0779 Oslo

Nøkkelpersoner