Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 955 99
Sum driftskostnader -2 084 -149
Driftsresultat -130 -50
Resultat før skatt -132 -79
Årsresultat -132 -79
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 123 0
Omløpsmidler 2 059 496
Sum gjeld 2 228 8
Sum egenkapital -46 489
Sum egenkapital og gjeld 2 182 496
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn X Effekt AS
Orgnummer 992 252 340
Telefon (+47) 23 89 40 00
Telefaks (+47) 23 89 40 01
Mobiltelefon (+47) 982 94 562
E-post mail@arntzendebesche.no
Hjemmeside www.arntzendebesche.no
Besøksadresse Melkeveien 41, 0779 Oslo
Postadresse Melkeveien 41, 0779 Oslo

Nøkkelpersoner