Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 300 300
Sum driftskostnader -151 -171
Driftsresultat 149 129
Resultat før skatt 63 39
Årsresultat 41 26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 689 1 769
Omløpsmidler 196 143
Sum gjeld 1 586 1 655
Sum egenkapital 299 258
Sum egenkapital og gjeld 1 885 1 912
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K K Eiendom AS
Orgnummer 992 293 721
Besøksadresse Nordvågveien 8, 9750 Honningsvåg
Postadresse Postboks 73, 9751 Honningsvåg

Nøkkelpersoner