Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 300 300
Sum driftskostnader -178 -240
Driftsresultat 122 60
Resultat før skatt 56 -12
Årsresultat 36 -13
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 334 1 419
Omløpsmidler 181 96
Sum gjeld 1 227 1 263
Sum egenkapital 288 253
Sum egenkapital og gjeld 1 514 1 515
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K K Eiendom AS
Orgnummer 992 293 721
Besøksadresse Nordvågveien 8, 9750 Honningsvåg
Postadresse Postboks 73, 9751 Honningsvåg

Nøkkelpersoner