Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 300 300
Sum driftskostnader -280 -172
Driftsresultat 20 128
Resultat før skatt -59 47
Årsresultat -59 29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 529 1 609
Omløpsmidler 139 163
Sum gjeld 1 400 1 532
Sum egenkapital 269 328
Sum egenkapital og gjeld 1 669 1 860
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K K Eiendom AS
Orgnummer 992 293 721
Besøksadresse Nordvågveien 8, 9750 Honningsvåg
Postadresse Postboks 73, 9751 Honningsvåg

Nøkkelpersoner