Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 512 446
Sum driftskostnader -80 -96
Driftsresultat 432 350
Resultat før skatt -683 -1 979
Årsresultat -791 -2 072
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 175 4 175
Omløpsmidler 3 961 5 079
Sum gjeld 10 161 10 487
Sum egenkapital -2 025 -1 234
Sum egenkapital og gjeld 8 136 9 254
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J&j Investment AS
Orgnummer 992 296 291
Telefon (+47) 928 16 948
Telefaks (+47) 63 80 38 32
Mobiltelefon (+47) 928 16 948
Besøksadresse c/o Johny Giang Ekelundsgata 6, 2004 Lillestrøm
Postadresse c/o Johny Giang Ekelundsgata 6, 2004 Lillestrøm

Nøkkelpersoner