Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 016 2 918
Sum driftskostnader -2 501 -2 683
Driftsresultat -484 235
Resultat før skatt -513 215
Årsresultat -529 231
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 754 1 223
Sum gjeld 902 858
Sum egenkapital -148 382
Sum egenkapital og gjeld 754 1 239
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn F&b Kommunikasjon AS
Orgnummer 992 435 593
Telefon (+47) 920 66 505
Telefaks (+47) 22 94 00 01
E-post ih@fogb.no
Hjemmeside www.fogb.no
Besøksadresse St. Olavs gate 21 A, 0165 Oslo
Postadresse Postboks 8916 St Olavs plass, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner