Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 834
Sum driftskostnader -108 -1 133
Driftsresultat -108 -300
Resultat før skatt -108 -301
Årsresultat -108 -301
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler -56 -42
Sum gjeld 52 259
Sum egenkapital -108 -301
Sum egenkapital og gjeld -56 -42
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn F&b Kommunikasjon AS
Orgnummer 992 435 593
Telefon (+47) 920 66 505
Telefaks (+47) 22 94 00 01
E-post ih@fogb.no
Hjemmeside www.fogb.no
Besøksadresse St. Olavs gate 21 A, 0165 Oslo
Postadresse Postboks 8916 St Olavs plass, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner