Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 15 674 15 064
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat -7 445 2 703
Resultat før skatt -5 245 5 118
Årsresultat -3 582 3 992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 54 578 60 214
Sum gjeld 13 712 14 024
Sum egenkapital 42 609 46 191
Sum egenkapital og gjeld 56 321 60 214
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddsk
Orgnummer 992 504 765
Telefon (+47) 24 13 07 00
Telefaks (+47) 24 13 07 01
E-post lasse.sorensen@gabler.no
Hjemmeside www.sykeavbruddskassen.no
Besøksadresse c/o Gabler AS Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo

Nøkkelpersoner