Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -20 -20
Driftsresultat -20 -20
Resultat før skatt 520 1 049
Årsresultat 467 942
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 9 797 7 295
Sum gjeld 18 711 16 736
Sum egenkapital 5 406 5 126
Sum egenkapital og gjeld 24 117 21 863
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Holding Ålesund AS
Orgnummer 992 580 682
Telefon (+47) 70 17 79 40
Mobiltelefon (+47) 926 80 699
E-post sindre@moldskred.no
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner