Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -20
Driftsresultat -18 -20
Resultat før skatt 3 309 -22
Årsresultat 3 248 -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 858 606
Sum gjeld 11 468 13 339
Sum egenkapital 4 569 1 321
Sum egenkapital og gjeld 16 037 14 660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Holding Ålesund AS
Orgnummer 992 580 682
Telefon (+47) 70 17 79 40
Mobiltelefon (+47) 926 80 699
E-post sindre@moldskred.no
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner