Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 198 1 379
Sum driftskostnader -451 -449
Driftsresultat 747 929
Resultat før skatt 456 615
Årsresultat 351 465
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 866 8 780
Omløpsmidler 595 983
Sum gjeld 7 417 8 068
Sum egenkapital 2 045 1 695
Sum egenkapital og gjeld 9 461 9 763
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Myrabakken AS
Orgnummer 992 591 587
Telefon (+47) 70 17 79 40
Mobiltelefon (+47) 926 80 699
E-post sindre@moldskred.no
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner