Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 349 1 321
Sum driftskostnader -478 -596
Driftsresultat 871 726
Resultat før skatt 490 336
Årsresultat 353 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 8 991 9 256
Omløpsmidler 781 586
Sum gjeld 8 543 8 965
Sum egenkapital 1 229 876
Sum egenkapital og gjeld 9 773 9 842
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&m Myrabakken AS
Orgnummer 992 591 587
Telefon (+47) 70 17 79 40
Mobiltelefon (+47) 926 80 699
E-post sindre@moldskred.no
Besøksadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund
Postadresse Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund

Nøkkelpersoner