Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 662 3 038
Sum driftskostnader -3 660 -3 037
Driftsresultat 2 1
Resultat før skatt 1 1
Årsresultat 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 233 245
Sum gjeld 218 220
Sum egenkapital 15 25
Sum egenkapital og gjeld 233 245
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & N Regnskap Da
Orgnummer 992 720 999
Telefon (+47) 998 55 667
Telefaks (+47) 21 55 77 84
Mobiltelefon (+47) 998 55 667
E-post moosa@mnregnskap.no
Hjemmeside www.mnregnskap.no
Besøksadresse Eilert Sundts gate 14, 0259 Oslo
Postadresse Eilert Sundts gate 14, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner