Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 977 3 117
Sum driftskostnader -2 973 -3 101
Driftsresultat 3 16
Resultat før skatt 3 16
Årsresultat 3 16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 279 249
Sum gjeld 254 187
Sum egenkapital 24 62
Sum egenkapital og gjeld 279 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & N Regnskap Da
Orgnummer 992 720 999
Telefon (+47) 998 55 667
Telefaks (+47) 21 55 77 84
Mobiltelefon (+47) 998 55 667
E-post moosa@mnregnskap.no
Hjemmeside www.mnregnskap.no
Besøksadresse Eilert Sundts gate 14, 0259 Oslo
Postadresse Eilert Sundts gate 14, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner