Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 388 60
Sum driftskostnader -129 -71
Driftsresultat 260 -11
Resultat før skatt 203 -46
Årsresultat 154 -46
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 734 1 054
Omløpsmidler 639 65
Sum gjeld 3 073 973
Sum egenkapital 300 146
Sum egenkapital og gjeld 3 373 1 119
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H D Eigedom AS
Orgnummer 992 768 975
Telefon (+47) 915 98 106
Besøksadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand
Postadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand

Nøkkelpersoner