Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 117 111
Sum driftskostnader -74 -80
Driftsresultat 43 31
Resultat før skatt -41 -45
Årsresultat -32 -34
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 734 2 734
Omløpsmidler 300 435
Sum gjeld 2 836 2 939
Sum egenkapital 198 230
Sum egenkapital og gjeld 3 034 3 169
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H D Eigedom AS
Orgnummer 992 768 975
Telefon (+47) 915 98 106
Besøksadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand
Postadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand

Nøkkelpersoner