Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 83 92
Sum driftskostnader -91 -94
Driftsresultat -8 -2
Resultat før skatt -45 -41
Årsresultat -45 -41
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 054 1 054
Omløpsmidler 76 76
Sum gjeld 985 985
Sum egenkapital 146 146
Sum egenkapital og gjeld 1 130 1 130
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn H H D Eigedom AS
Orgnummer 992 768 975
Telefon (+47) 915 98 106
Besøksadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand
Postadresse Draugsvollvegen 8, 5713 Vossestrand

Nøkkelpersoner