Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 116 1 415
Sum driftskostnader -1 181 -1 820
Driftsresultat -65 -404
Resultat før skatt -56 -402
Årsresultat -41 -334
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 68
Omløpsmidler 654 728
Sum gjeld 19 3 617
Sum egenkapital 897 -1 626
Sum egenkapital og gjeld 916 1 991
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Nett AS
Orgnummer 992 783 605
Telefon (+47) 81 51 00 51
Telefaks (+47) 35 50 43 51
Besøksadresse Jernverksvegen 50, 3721 Skien
Postadresse Postboks 206, 3701 Skien

Nøkkelpersoner