Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 433 576
Sum driftskostnader -665 -677
Driftsresultat -231 -101
Resultat før skatt -199 -82
Årsresultat -155 -69
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 83 132
Omløpsmidler 1 246 1 234
Sum gjeld 30 59
Sum egenkapital 1 366 1 372
Sum egenkapital og gjeld 1 396 1 432
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Nett AS
Orgnummer 992 783 605
Telefon (+47) 81 51 00 51
Telefaks (+47) 35 50 43 51
Besøksadresse Jernverksvegen 50, 3721 Skien
Postadresse Postboks 206, 3701 Skien

Nøkkelpersoner