Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 923 1 053
Sum driftskostnader -827 -1 066
Driftsresultat 96 -14
Resultat før skatt 114 2
Årsresultat 77 -18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 164 0
Omløpsmidler 875 1 148
Sum gjeld 79 439
Sum egenkapital 1 114 933
Sum egenkapital og gjeld 1 193 1 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Nett AS
Orgnummer 992 783 605
Telefon (+47) 81 51 00 51
Telefaks (+47) 35 50 43 51
Besøksadresse Jernverksvegen 50, 3721 Skien
Postadresse Postboks 206, 3701 Skien

Nøkkelpersoner