Eierseksjonssameiet Gunnar Schjelderups Vei 33

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 692 2 836
Sum driftskostnader -2 454 -2 586
Driftsresultat 238 250
Resultat før skatt 269 277
Årsresultat 269 277
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 882 1 725
Sum gjeld 179 291
Sum egenkapital 1 703 1 434
Sum egenkapital og gjeld 1 882 1 725
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gunnar Schjelderup V 33 Eierseksjons
Orgnummer 992 788 569
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Hjemmeside www.oef.no
Besøksadresse v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersboeg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner