Eierseksjonssameiet Gunnar Schjelderups Vei 33

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 664 2 522
Sum driftskostnader -2 462 -2 256
Driftsresultat 202 266
Resultat før skatt 217 290
Årsresultat 217 290
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 426 2 237
Sum gjeld 215 244
Sum egenkapital 2 211 1 993
Sum egenkapital og gjeld 2 426 2 237
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gunnar Schjelderup V 33 Eierseksjons
Orgnummer 992 788 569
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
Hjemmeside www.oef.no
Besøksadresse v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersboeg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner