Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 12 882 5 150
Sum driftskostnader -11 323 -5 707
Driftsresultat 1 560 -556
Resultat før skatt 1 063 -906
Årsresultat 930 -834
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 7 433 3 260
Omløpsmidler 3 332 2 536
Sum gjeld 10 438 6 373
Sum egenkapital 702 -228
Sum egenkapital og gjeld 11 140 6 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haltvik Y AS
Orgnummer 992 837 861
Telefon (+47) 905 65 826

Nøkkelpersoner