Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 896 12 025
Sum driftskostnader -8 078 -10 829
Driftsresultat -2 182 1 196
Resultat før skatt -2 343 889
Årsresultat -1 848 707
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 296 4 024
Omløpsmidler 1 251 2 975
Sum gjeld 3 838 4 503
Sum egenkapital 848 2 696
Sum egenkapital og gjeld 4 685 7 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haltvik Y AS
Orgnummer 992 837 861
Telefon (+47) 905 65 826

Nøkkelpersoner