Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 987 13 691
Sum driftskostnader -12 974 -12 060
Driftsresultat 1 013 1 631
Resultat før skatt 518 1 094
Årsresultat 394 828
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 069 7 095
Omløpsmidler 3 634 3 548
Sum gjeld 10 293 9 566
Sum egenkapital 1 724 1 530
Sum egenkapital og gjeld 12 018 11 096
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Haltvik Y AS
Orgnummer 992 837 861
Telefon (+47) 905 65 826

Nøkkelpersoner