Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 139 12 944
Sum driftskostnader -12 014 -11 888
Driftsresultat 125 1 057
Resultat før skatt 133 1 058
Årsresultat 103 818
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 767 1 014
Omløpsmidler 5 544 5 848
Sum gjeld 1 354 2 008
Sum egenkapital 4 957 4 854
Sum egenkapital og gjeld 6 311 6 862
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Eriksen Transport AS
Orgnummer 992 838 019
Telefon (+47) 61 12 71 11
Telefaks (+47) 61 12 71 11
Mobiltelefon (+47) 900 24 711
Besøksadresse Stenersgata 30, 2864 Fall
Postadresse Stenersgata 30, 2864 Fall

Nøkkelpersoner