Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 785 7 720
Sum driftskostnader -9 904 -7 131
Driftsresultat 881 589
Resultat før skatt 878 579
Årsresultat 641 419
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 954 1 098
Omløpsmidler 3 953 3 301
Sum gjeld 2 310 2 442
Sum egenkapital 2 598 1 957
Sum egenkapital og gjeld 4 907 4 398
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø Eriksen Transport AS
Orgnummer 992 838 019
Telefon (+47) 61 12 71 11
Telefaks (+47) 61 12 71 11
Mobiltelefon (+47) 900 24 711
Besøksadresse Stenersgata 30, 2864 Fall
Postadresse Stenersgata 30, 2864 Fall

Nøkkelpersoner