Tannlegevakt Oslo S og Legevakt Oslo S AS

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 905 6 245
Sum driftskostnader -4 520 -4 735
Driftsresultat 1 384 1 510
Resultat før skatt 1 397 1 549
Årsresultat 1 052 1 134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 484 751
Omløpsmidler 3 999 3 630
Sum gjeld 1 122 929
Sum egenkapital 5 017 3 965
Sum egenkapital og gjeld 6 139 4 894
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tannlegevakt Oslo S Og Legevakt Oslo
Orgnummer 992 856 688
Telefon (+47) 22 05 66 66
E-post mail@tannlegevaktoslos.no
Hjemmeside www.tannlegevaktoslos.no
Besøksadresse Jernbanetorget 1, 0154 Oslo
Postadresse Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Nøkkelpersoner