Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 332 519
Sum driftskostnader -582 -625
Driftsresultat -250 -107
Resultat før skatt -451 -289
Årsresultat -370 -230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 452 3 938
Omløpsmidler 707 283
Sum gjeld 4 757 4 995
Sum egenkapital -598 -775
Sum egenkapital og gjeld 4 159 4 221
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geilane Q AS
Orgnummer 992 880 880
Telefon (+47) 57 86 62 66
Telefaks (+47) 57 86 62 66
Besøksadresse Ryssdal, 6823 Sandane
Postadresse Ryssdal, 6823 Sandane

Nøkkelpersoner