Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 690 660
Sum driftskostnader -1 020 -910
Driftsresultat -330 -251
Resultat før skatt -668 -637
Årsresultat -571 -631
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 5 212 5 994
Omløpsmidler 526 1 235
Sum gjeld 6 451 7 633
Sum egenkapital -713 -405
Sum egenkapital og gjeld 5 738 7 229
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geilane Q AS
Orgnummer 992 880 880
Telefon (+47) 57 86 62 66
Telefaks (+47) 57 86 62 66
Besøksadresse Ryssdal, 6823 Sandane
Postadresse Ryssdal, 6823 Sandane

Nøkkelpersoner