Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 532 612
Sum driftskostnader -569 -593
Driftsresultat -37 19
Resultat før skatt -236 -229
Årsresultat -222 -110
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 419 4 767
Omløpsmidler 84 546
Sum gjeld 5 147 5 778
Sum egenkapital -644 -466
Sum egenkapital og gjeld 4 503 5 313
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geilane Q AS
Orgnummer 992 880 880
Telefon (+47) 57 86 62 66
Telefaks (+47) 57 86 62 66
Besøksadresse Ryssdal, 6823 Sandane
Postadresse Ryssdal, 6823 Sandane

Nøkkelpersoner