Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 145 186
Sum driftskostnader -201 -932
Driftsresultat -57 -746
Resultat før skatt 1 367 -575
Årsresultat 1 367 -582
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 294 1 137
Sum gjeld 506 127
Sum egenkapital 6 547 5 680
Sum egenkapital og gjeld 7 053 5 807
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tr-H AS
Orgnummer 992 993 987
Telefon (+47) 22 65 55 55
Telefaks (+47) 21 66 42 16
Mobiltelefon (+47) 415 52 160
E-post mathias.rasch-halvorsen@apotek.no
Besøksadresse Holmenkollveien 127 Q, 0787 Oslo
Postadresse Holmenkollveien 127 Q, 0787 Oslo