Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 35 133
Sum driftskostnader -752 -528
Driftsresultat -717 -395
Resultat før skatt 482 -854
Årsresultat 482 -854
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 629 795
Omløpsmidler 3 112 3 122
Sum gjeld 390 516
Sum egenkapital 9 381 9 200
Sum egenkapital og gjeld 9 771 9 715
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tr-H AS
Orgnummer 992 993 987
Telefon (+47) 22 65 55 55
Telefaks (+47) 21 66 42 16
Mobiltelefon (+47) 415 52 160
E-post mathias.rasch-halvorsen@apotek.no
Besøksadresse Holmenkollveien 127 Q, 0787 Oslo
Postadresse Holmenkollveien 127 Q, 0787 Oslo