Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 284 491
Sum driftskostnader -258 -288
Driftsresultat 26 203
Resultat før skatt 5 989 613
Årsresultat 5 960 550
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 4
Omløpsmidler 5 672 614
Sum gjeld 40 685
Sum egenkapital 6 262 302
Sum egenkapital og gjeld 6 302 987
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tr-H AS
Orgnummer 992 993 987
Telefon (+47) 22 65 55 55
Telefaks (+47) 21 66 42 16
Mobiltelefon (+47) 415 52 160
E-post mathias.rasch-halvorsen@apotek.no
Besøksadresse Holmenkollveien 127 Q, 0787 Oslo
Postadresse Holmenkollveien 127 Q, 0787 Oslo