Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 174 168
Sum driftskostnader -158 -120
Driftsresultat 15 48
Resultat før skatt 16 50
Årsresultat 16 50
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 192 158
Sum gjeld 21 2
Sum egenkapital 172 156
Sum egenkapital og gjeld 192 158
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Andersensgate 9 Sameiet
Orgnummer 993 124 052
Telefon (+47) 08725
Telefaks (+47) 33 03 06 10
E-post horten@usbl.no
Hjemmeside usbl.no
Besøksadresse c/o Usbl Horten Torvet 6 A, 3181 Horten
Postadresse c/o Usbl Horten Postboks 382, 3193 Horten

Nøkkelpersoner