Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 213 200
Sum driftskostnader -173 -200
Driftsresultat 41 0
Resultat før skatt 42 1
Årsresultat 42 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 45 0
Omløpsmidler 232 242
Sum gjeld 27 34
Sum egenkapital 250 208
Sum egenkapital og gjeld 277 242
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Andersensgate 9 Sameiet
Orgnummer 993 124 052
Telefon (+47) 08725
Telefaks (+47) 33 03 06 10
E-post horten@usbl.no
Hjemmeside usbl.no
Besøksadresse c/o Usbl Horten Torvet 6 A, 3181 Horten
Postadresse c/o Usbl Horten Postboks 382, 3193 Horten

Nøkkelpersoner