Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 157 160
Sum driftskostnader -159 -121
Driftsresultat -1 38
Resultat før skatt 0 40
Årsresultat 0 40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 112 112
Sum gjeld 6 6
Sum egenkapital 106 106
Sum egenkapital og gjeld 112 112
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn C Andersensgate 9 Sameiet
Orgnummer 993 124 052
Telefon (+47) 08725
Telefaks (+47) 33 03 06 10
E-post horten@usbl.no
Hjemmeside usbl.no
Besøksadresse c/o Usbl Horten Torvet 6 A, 3181 Horten
Postadresse c/o Usbl Horten Postboks 382, 3193 Horten

Nøkkelpersoner